Når barn er syke….

Febersyk 5 åring

Noen nummer bør nesten kunne lagres på telefonen med blinkende lys og egen ringetone. Egentlig føles det som jeg alt har det, for pulsen min øker automatisk når telefonen ringer og displayet viser barnehage eller skole. Det er aldri et godt tegn….. Da er det som regel bare å slippe alt man har i hendene, hive seg rundt, sette seg i bilen og forte seg avgårde.

Det forundrer meg imidlertid ofte hvor fort allmenntilstanden til de små kan endre seg; feber, magevondt og hodeverk kan forsvinne like fort som det er kommet. Og når morgenen kommer og humøret ikke er på topp hos noen, er det ikke alltid lett å skille om de små virkelig er syke og bør være hjemme, eller om problemet først og fremst er litt tett nese og morgentretthet. Dermed er dilemmaet; holdes hjemme eller gå i barnehage/ skole. Dagen vil uansett være preget av dårlig samvittighet, for jeg må innrømme at jeg flere ganger har gått ut døren og kjent på samvittigheten i forhold til om en av jentene burde vært hjemme, samtig så har jeg også kjent på frustrasjonen over å bli hjemme med et barn som kvikner fort til og har et energinivå i toppklasse.

Når telefonen ringte i går om at 5 åringen plutselig hadde fått feber i barnehagen så skapte det litt ekstra uro, for som liten hadde hun flere tilfeller av feberkrampe og det er den mest skremmende opplevelsen jeg noen gang har vært bort i. Aldri verken før eller senere har jeg vært så redd som når jeg opplevde at hun i en alder av 15 måneder fikk sitt første feberkrampeanfall. Ikke visste vi hva sterke kramper, øyne som rullet bakover og opplevelsen av manglende respirasjon var, og jeg som vanligvis er både rolig og kontrollert husket i panikken ikke engang nødnummeret (om noen lurer så blir man fort satt over til rett instans). Selv om vi de siste årene har klart å forhindre flere anfall ved å være kjapt ute med å kjøle ned, så kjenner jeg fortsatt på uroen når 5 åringens tempratur stiger. For hos henne så stiger den fort, så da gjelder det å være der med febernedsettende. Det fine er at feberen ofte gir seg fort også, men siden hun var feberhet i går og litt redusert idag så er det ingen tvil om at hun må være hjemme. De ganger tvilen kommer nagende om hvorvidt den lille kan gå i barnehagen er det greit å ha folkehelseinsituttets anbefalinger å forholde seg til. Siden dette er anbefalinger det er greit for alle foreldre å kjenne til, så gjengir jeg dem under.

Folkehelsens anbefalinger ved de mest alminnelige sykdommene i barnehagen

  • Øyekatarr: Ved mild eller moderat øyekatarr er det ikke smittemessig grunnlag for at barnet skal holdes hjemme fra barnehagen. Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse anbefales at barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt, eller til behandling har vært igangsatt. Der blir fortsatt i stor grad skjønn som vil måtte legges til grunn, men vi håper endringene bedre vil forhindre unødvendige eksklusjoner fra barnehage, og legebesøk.
  • Feber. Barns normale temperatur kan variere. Temperatur mer enn 37,5 ° om morgenen og 38 ° på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfri. I noen sammenhenger kan det være ønskelig av smittevernhensyn.
  • Diaré med eller uten brekninger: Barn med akutte diarétilstander kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Barn som konstitusjonelt har tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en unormal diarétilstand. Ved diarétilstander hvor man mistenker næringsmiddeloverført mikrobe (for eksempel etter utenlandsreise) bør barnet undersøkes av lege og det bør sjekkes om andre barn i barnehagen har symptomer.
  • Forkjølelse: Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet og rennende øyne er de vanligste symptomene. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.
  • Influensaliknende symptomer: Influensaliknende symptomer kan være feber med frysninger, tørrhoste, muskelverk og lett snue. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.
  • Hoste og andre luftveissymptomer: Hoste er et vanlig symptom ved forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner. Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for bl.a. kikhoste.
  • Ørebetennels: Ørebetennelse arter seg vanligvis som plutselig øreverk ofte kombinert med feber og forkjølelse. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.
  • Brennkopper: Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når hudlesjonene er under kontroll. Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter. Ved få og små lesjoner vil dette kunne ivaretas gjennom god tildekking, men ved mer utbredte lesjoner vil det være nødvendig at lesjonene er tørre og i god tilheling.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>